Presseartikel

Het Openbaar Vervoer RAILNIEUWS, nr. 578 - februari 2007:

De Wiehltalbahn (Osberghausen – Waldbröl) is voorlopig gered. In een tweetal procedures werd de weigering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen om vervoerder RSE geen exploitatie-vergunning te verlenen aangevochten. De procedure tegen de gemeente Wiehl werd gewonnen, waardoor deze –als eigenaar van de lijn– het pachtverdrag niet zonder meer kan opzeggen. Dat laatste had de gemeente nu juist per 28 februari geprobeerd. In een tweed procedure oordeelde de rechter dat het in 1997 door het EBA bekrachtigde besluit om de spoorlijn stil te leggen rechtmatig is. Hierdoor kan DB op generlei wijze gedwongen worden om de lijn weer in gebruik te nemen, ook niet als er sprake is van een nieuwe vervoerder, in dit geval RSE. Het Förderkreis zur Rettung der Wiehltalbahn wil nu het aantal treinritten opvoeren; de storm Kyrill zorgt thans voor genoeg ladingaanbod voor het houtvervoer. Met de gemeente Wiehl is overleg gestart om de inpassing van een geplande weg naast het spoor mogelijk te maken; de gemeente wilde deze weg oorspronkelijk over het spoortracé aanleggen.

Online-Version der Zeitschrift: klicken Sie hier.